Nieuws

Gebundelde pakketlevering vanuit Hub Utrecht Oost


Stadslogistiek efficiënter en duurzamer laten plaatsvinden: dat is het doel van Hub Utrecht Oost. Door goederen en pakketjes met eindbestemming Utrecht Oost buiten het gebied op te vangen in een hub en vervolgens gebundeld en met zero emissievoertuigen naar de klant in Rijnsweerd of Utrecht Science Park te brengen realiseren we een positief effect op klimaat, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en de leefomgeving in het gebied. Afgelopen donderdagmiddag namen gedeputeerden André van Schie en Has Bakker symbolisch het eerste pakketje van Lyreco in ontvangst van de bezorger van Hub Utrecht Oost.

Gedeputeerden André van Schie en Has Bakker nemen eerste duurzame pakketlevering in ontvangst van Hub Utrecht Oost.

Lyreco is één van de koplopers als het gaat om duurzame logistiek door als leverancier bewust te kiezen voor verzending via de Hub Utrecht Oost. Ingrid van Kats stelt namens Lyreco: “Ook duurzaam blijven ontwikkelen zit in het DNA van Lyreco en dit komt tot uiting binnen elk aspect van onze dienstverlening, zo ook de logistiek. Op logistiek vlak richten we ons vooral op het beperken van afval en verpakkingen en op het verminderen van de milieugevolgen van ons transport. Bestellingen worden CO2 neutraal geleverd en steeds meer elektrische bestelwagens worden ingezet. En ook dit soort samenwerkingsverbanden met Hubs in de grote steden zijn projecten die wij als Lyreco omarmen om samen de CO2 voetafdruk aanzienlijk te kunnen verminderen”.

Gebiedsgerichte goederenhub

Hub Utrecht Oost is een onafhankelijke gebiedsgerichte goederenhub voor Utrecht Oost, primair gericht op Rijnsweerd en Utrecht Science Park. De hub heeft geen winstoogmerk en wordt aangestuurd door een onafhankelijke stichting. De provincie is samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht initiatiefnemer van Hub Utrecht Oost. De hub is in mei 2023 officieel geopend en is gevestigd aan de Winthontlaan in Westraven.

Minder uitstoot

“Om als Hub Utrecht Oost efficiënte duurzame logistiek te realiseren, is samenwerking met organisaties die gevestigd zijn in het gebied, én hun leveranciers, van groot belang. Gezamenlijk realiseren we de maatschappelijke impact: minder en schonere voertuigbewegingen, dus minder uitstoot en CO2. Vandaar dat ik heel blij ben dat we in deze samenstelling vandaag de eerste levering van Lyreco aan de provincie Utrecht vieren. Dat gelijk ook de Omgevingsdienst regio Utrecht, een andere organisatie in het provinciehuis, is aangehaakt op de dienstverlening van de hub, is precies wat we beogen”, aldus Peter Steijn, voorzitter Stichting Hub Utrecht Oost.

Leveringen bundelen

Has Bakker, gedeputeerde met portefeuille Klimaat en Circulaire samenleving: “In plaats van leveringen de hele dag door, komen levering dagelijks of meerdere keren per week gebundeld binnen. Dat bespaart niet alleen ritten en verpakkingsmateriaal van leveranciers, hiermee ontlast de dienst van Hub Utrecht Oost ook de goederenontvangst van de provincie. Het is minder ad hoc. Ook andere bedrijven en instellingen op Rijnsweerd of het USP kunnen van deze hubs gebruik maken. Dat zorgt voor efficiëntere en duurzamere leveringen.”

Laatste kilometer

André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit: “De Hub Utrecht Oost is een sprekend voorbeeld van ‘slimme levering’. Het past in onze provinciale ambitie om juist de zogenaamde ‘laatste kilometer’ van stadslogistiek efficiënter en duurzamer uit te voeren.”

Ben je ondernemer, gevestigd op Kantorenpark Rijnsweerd en heb je ook interesse in leveringen via Hub Utrecht Oost? Meld je dan bij parkcoördinator Annemarie van de Beek om het contact te leggen. Dit kan via de mail naar: 

Terug