Parkmanagement

Parkmanagement

PARKMANAGEMENT STICHTING KANTORENPARK RIJNSWEERD (SKR)

Aspecten die onder het parkmanagement vallen, zijn onder andere:

 1. Collectieve belangenbehartiging van de op het kantorenpark gevestigde bedrijven (leden).
 2. Een goede uitstraling van het kantorenpark door monitoring van (het onderhoud van):
  • het openbare gebied en het openbaar groen;
  • de infrastructuur, zoals wegen en openbare verlichting;
  • de bewegwijzering;
  • de veiligheid (KVO).
 3. Het optimaliseren van de mobiliteit en bereikbaar van het gehele terrein (verkeer- en parkeertechnisch).
 4. Communicatie en afstemming met alle betrokken partijen zoals:
  • alle huurders en vastgoedeigenaren;
  • de provincie en gemeente Utrecht
  • overige relevante (externe) partijen.

De parkmanager heeft een externe rol en dient zichtbaar te zijn voor zowel gebruikers (huurders) van het park als voor eigenaren op het park. Dit houdt in dat de parkmanager het centrale aanspreekpunt is en dat zij ondernemers informeert over de lopende zaken op het park, hen informeert over de mogelijkheden binnen de SKR en hen helpt en adviseert bij het oplossen van knelpunten die met het kantorenpark te maken hebben.