Verduurzamen

Verduurzaming Kantorenpark Rijnsweerd

In 2013 hebben de georganiseerde ondernemers en vastgoedeigenaren van kantorenpark Rijnsweerd met de gemeente Utrecht een convenant ondertekend waarin zij de ambitie onderschrijven dat in 2020 alle gebouwen minimaal energielabel A, B, of C hebben en dat een CO2-emissiereductie van 30% wordt gerealiseerd.

Afgelopen jaren zijn veel gebouwen gerenoveerd en in energieprestatie verbeterd.  Geconcludeerd is dat een collectieve WKO voor kantorenpark Rijnsweerd niet haalbaar is. Er is gezocht naar alternatieven om het huidige stadsverwarmingsnet te verduurzamen. Via het consortium 'GOUD' (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam), waar kantorenpark Rijnsweerd onderdeel van uitmaakt, wordt onderzocht of Ultra Diepe Geothermie (UDG) mogelijkheden biedt om gebouwen in dit gebied te voorzien van duurzame energie. Zie meer informatie over het onderzoek GOUD op de website van Warmtebron.

Nadere info kunt verkrijgen via onze adviseur verduurzaming Rob Mathlener: , tel. 06-38061717.