Nieuws

Onderzoeksproject GOUD naar ultradiepe aardwarmte in Utrecht-Oost gestopt


Het onderzoeksproject Goud naar de mogelijkheden van ultradiepe aardwarmte (UDG) in Utrecht-Oost is gestopt. De resultaten van het SCAN-onderzoek, geven onvoldoende duidelijkheid over de aanwezigheid van de Dinantiën-aardlaag op een diepte van vier tot vijf kilometer in het zoekgebied (ca. 130˚C).

Seismisch onderzoek
Afgelopen periode is samen met EBN (Energie Beheer Nederland) als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht of de geologische zoek-laag in Utrecht-Oost kon worden aangetoond met behulp seismisch onderzoek. Dit onderzoek is onderdeel van het SCAN-programma dat landelijk door EBN uitgerold wordt.

SCAN
Met SCAN onderzoekt EBN waar de Nederlandse ondergrond geschikt zou kunnen zijn voor het winnen van aardwarmte. Vanuit Goud, provincie en gemeente is extra onderzoek gedaan in Utrecht-Oost om helderheid te kunnen verschaffen. De beoordeling van de situatie in Utrecht-Oost door EBN is geverifieerd door experts van EQUANS (voorheen ENGIE).

Conclusie
De conclusie is dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor het verder ontwikkelen van een UDG-bron in Utrecht-Oost. Op basis van deze constatering heeft de projectdirectie van Goud (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) besloten dit project te beëindigen.

Deelnemende partijen
Vanaf 2015 is Goud als geothermieproject in ontwikkeling. De deelnemende partijen zijn de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Hogeschool Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) en EQUANS. Provincie en Gemeente Utrecht participeren niet in het project, maar steunen zowel inhoudelijk als financieel en er vindt regulier afstemming plaats.

Samenwerking op gebiedsniveau
In het gebied liggen al drie warmtenetten en er bestaat een specifieke warmtevraag vanuit de bedrijven op Rijnsweerd, kennisinstellingen op het Utrecht Science Park (De Uithof) en het UMC Utrecht. De centrale vraag in het onderzoeksproject Goud was of er in aardlagen dieper dan vier kilometer winbare warmte zit om in een groot deel van deze warmte- en elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Green Deal UDG
Goud is één van de zes projecten in Nederland die de Green Deal UDG getekend hebben en deel uitmaken van het Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onder de vlag van Warmtebron Utrecht is het publiek in de afgelopen jaren meegenomen in de ontwikkelingen omtrent het onderzoeksproject in Utrecht-Oost.

Goud stopt, onderzoek gaat verder
De stopzetting van Goud betekent niet dat het onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte in het gebied van de baan is. EBN heeft het initiatief genomen om een onderzoeksboring uit te voeren in de periode 2022-2023 in Utrecht-Oost (niet op USP-terrein). De data die hiermee worden vergaard zijn niet alleen bruikbaar voor Utrecht, maar ook voor de omliggende provincies Noord-Holland, Flevoland en Gelderland.

Mogelijk vervolgtraject
De uitkomsten van de onderzoeksboring door EBN bieden de basis voor een mogelijk vervolgproject, gericht op diepe geothermie (2-3 km diepte, temperatuur 70 ˚C). Een aardwarmtebron met deze kenmerken zou een interessante duurzame bron kunnen zijn voor energietransitie van de Universiteit Utrecht. 

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd zal in een nieuwe businesscase geen voortrekkersrol meer vervullen, maar meer een volgende rol en mogelijk aanhaken op het moment dat zich weer kansen voordoen. Op het kantorenpark bevinden zich 3 WKO-installaties, maar die zijn helaas onvoldoende voor de totale energievoorziening van het gehele kantorenpark.  

 

 

Terug