Nieuws

Verslag Kick-off bijeenkomst Toekomstambitie kantorenpark Rijnsweerd


Op 13 oktober jl. werd voor alle huurders en vastgoedeigenaren van gebouwen op kantorenpark Rijnsweerd een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor de toekomstambitie van het gebied. Na een welkom door Richard Kraan, voorzitter van st. Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) en partner bij PwC, werd het woord gegeven aan de regievoerder toekomstambitie Albert Hutschemaekers.

Het Ambitiedocument van kantorenpark Rijnsweerd is pre corona, maar het is nog steeds van toegevoegde waarde. Er zijn ambities voor de langere termijn, maar ook op de wat kortere termijn zijn er bewegingen te maken. We dienen dus niet alleen te focussen op hele lange termijn acties, maar ook te kijken naar kansen op korte termijn die ook binnen de lange termijnstrategie passen.

Beweging en infrastructuur

De Vuelta komt in 2022 door dit gebied en finisht op 20 augustus in het Utrecht Science Park. Gedurende 3 dagen starten de wielerrondes in Utrecht. In de aanloop daarvan zijn er mogelijkheden om publieksactiviteiten in het gebied te organiseren. Door meer beweging en reuring op het kantorenpark voor de medewerkers van alle bedrijven wordt het ook attractiever voor het publiek. Hoofdambitie is van een monofunctioneel gebied naar multifunctioneel stadsgebied te transformeren.

Presentatie Blauwhoed en Synchroon

Tobias Verhoeven (Synchroon) en Eltjo Bouwman (Blauwhoed) geven een presentatie over de kansen en bedreigingen van het gebied, die zij zien naar aanleiding van referenties van kantoorparken elders op de wereld. Synchroon is een ontwikkelaar uit Utrecht. Blauwhoed is ook een gebiedsontwikkelaar en zit in Rotterdam met een satellietkantoor in Amsterdam.

De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) gaat uit van de ontwikkeling van diverse stadscentra, zoals een Jaarbeurs/Beurkwartier, de A12 zone, Overvecht en Oost. Kantorenpark Rijnsweerd is onderdeel van regio Oost, inclusief het Utrecht Science Park en Lunetten.

Kwaliteiten van het kantorenpark zijn dat het dichtbij een natuurgebied ligt, naast de beste woonwijk van Utrecht en dat het uitstekend ontsloten is met openbaar vervoer. Echter, het gebied is ook monofunctioneel en door infrastructuur ingesloten. Dit kan op termijn een bedreiging vormen. Papendorp ontwikkelt zich verder met een toevoeging van 11.000 woningen en het stadscentrum wordt ook steeds aantrekkelijker.

Hoe dus als kantorenpark Rijnsweerd bij te blijven en leegstand te voorkomen? Het gebied waar je werkt, dient leuk te zijn. Je wil er dynamiek voelen en er prettig verblijven. Als voorbeeld wordt het Hondsrugpark genoemd, waar via publiek-private samenwerking de leefbaarheid is verbeterd door functiemenging, met behoud van m2 kantoorfunctie en -omvang. Een verdere positionering en marketing zijn belangrijk om kantorenpark Rijnsweerd op de kaart te krijgen. Voor de Merwedekanaalzone in Utrecht is bijv. een ontwikkelplan gemaakt, waarin gezond en duurzaam, mobiel Merwede, een levendige stadswijk en groen domein centraal staan.

Er ligt een goed ambitiedocument voor kantorenpark Rijnsweerd en er is de RSU voor Utrecht. Vanuit visie en plan kan iedereen in eigen tempo beslissingen nemen en bijdragen aan een transformatie. Synchroon en Blauwhoed zouden graag de coördinerende gebiedsontwikkelaar worden voor dit gebied. De ‘war on talent’ is belangrijk, young potentials willen op de juiste plek zitten. De trend is naar gemengde woon-werkgebieden te gaan.

Kansen zijn deels een andere inrichting van de openbare ruimte en het toevoegen van een programma om een gemengd gebied te worden. De ideale verhouding is 40-40% kantoor/woningen en 20% voorzieningen. Op basis van de eerste analyse van Blauwhoed en Synchroon zijn er op dit moment locaties in het gebied, die het meest kansrijk zijn voor het realiseren van 2.000 woningen. Daarvan zullen er waarschijnlijk zo’n 1.600 op Archimedeslaan 16 komen. Gebouwen dienen zelf meer te bieden, met name in de plinten. Een voorbeeld is een woonprogramma bovenop een goed commercieel programma. Een integrale visie is daarbij wel van belang. Ook een schaalsprong van het OV is belangrijk, er wordt nu gekeken naar het station bij Lunetten.

Kantorenpark Rijnsweerd is met 10 fietsminuten vanaf Utrecht CS te bereiken. Het proces begint bij een totaalvisie, te starten met branding/placemaking, en ergens een vastgoed object nieuwe formule maken met een bepaald volume. De gemeentelijke visie en het ambitiedocument van het kantorenpark matchen met elkaar. De vraag of het geëffectueerd kan worden, ligt met name ook bij de eigenaren en huurders. Hopelijk zijn er een paar partijen die een volgende stap willen zetten.

Albert Hutschemaekers ziet dit als een uitnodiging aan allen en vraagt de vastgoedeigenaren/-beheerders om mutaties bij de SKR te melden, zodat nieuwe eigenaren ook aangesloten zijn op de ambities. Albert dankt Tobias en Eltjo hartelijk voor hun presentatie.

Placemaking ‘Rijnsweerd in beweging’    

Petra Pluimers stelt zichzelf voor als nieuw aangestelde projectleider van ‘Rijnsweerd in beweging’. Zij is 8-10 uur per week beschikbaar voor het kantorenpark als beweegcoördinator voor een gezondere leefstijl binnen de bedrijven. De gestelde doelen hiertoe zijn:

  • positieve gedragsverandering op het gebied van bewegen teweegbrengen bij werknemers en ondernemers;
  • sport en bewegen een prominente plek geven voor, tijdens en na het werk;
  • een duurzame campagne ter promotie van sporten en bewegen;
  • programmering en branding van de sport- en beweegactiviteiten;
  • het opbouwen van een community op het gebied van bewegen;
  • aansluiten bij de ontwikkelingen in de stad op het gebied van “gezond stedelijk leven”.

Op kantorenpark Rijnsweerd is al een fitness aanbieder aanwezig in het gebouw van a.s.r., maar dit bleek nog niet breed bekend te zijn. Dit is High Five Health Promotion, marktleider op het gebied van bedrijfsfitness. Op Rijnsweerd heeft High Five 3 fit coaches en 1 fysiotherapeut. Activiteiten op de werkvloer zijn o.a. mogelijk, evenals online masterclasses. High Five wil er voor zorgen dat mensen gebalanceerd zijn: voor, tijdens en na het werk. Hiertoe worden High Five Gyms, High Five Fitness Network (aansluiting met veel sportscholen), High Five Health (fysio, osteopaten, diëtisten) en High Five Progress (vitaliteitsactiviteiten) aangeboden.

Petra Pluimers inventariseert waar behoefte aan is en wat er al aanwezig is op het kantorenpark. Sinds corona gaan mensen massaal wandelen en naar buiten toe. De SKR is een samenwerking aangegaan met QR Fit, die een innovatieprijs heeft gewonnen met hun idee om meer mensen op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen op momenten dat hen uitkomt. In de openbare ruimte op het kantorenpark wordt binnenkort een QR-FIT route geïnstalleerd. Deze bestaat uit paaltjes met een QR-code, verspreid door het gebied, waar d.m.v. een app dagelijks gebruik van gemaakt kan worden voor het uitvoeren van diverse oefeningen. De route is ca. 2 km lang, informatie hierover volgt nog en er komt nog een officiële try-out. Petra geeft tot slot aan dat zij probeert met iedereen op het kantorenpark kennis te maken. Zij is te bereiken via  

Ter afsluiting van de kick-off sessie wordt een netwerkborrel met hapjes aangeboden aan de aanwezigen.

Terug