Nieuws

Werkzaamheden Eneco aan Archimedeslaan 23/8-15/10


Vervangen leidingen omgeving Archimedeslaan Utrecht

Op de Archimedeslaan, tussen de afslag naar a.s.r./provinciehuis en de Daltonlaan, starten eind augustus werkzaamheden aan het warmtenet van Utrecht. 

Werkzaamheden
In opdracht van Eneco vervangt aannemer Van den Heuvel de leidingen van het warmtenet in de woonwijk Rijnsweerd Zuid. Ter hoogte van de Pisuisselaan moet de leiding de Archimedeslaan kruisen. Hiervoor moet de Archimedeslaan opengebroken worden. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de Archimedeslaan tussen maandag 23 augustus 2021 en (uiterlijk) vrijdag 15 oktober 2021 afgesloten voor autoverkeer.

Tijdens bovenstaande periode is de Archimedeslaan voor autoverkeer in beide richtingen afgesloten tussen de zijweg naar het Provinciehuis/ASR en de Pisuisselaan (de toegangsweg naar de woonwijk). De afsluiting is zo geregeld dat het OV, fietsverkeer en de voetgangers wél door kunnen gaan. Dit laatste past binnen het beleid van de gemeente Utrecht om bij werkzaamheden vooral de duurzame vervoermiddelen prioriteit te geven en sluit aan bij de vervoerskeuze van de grootste groep bezoekers van het USP en Rijnsweerd.
De gebouwen in het kantorenpark Rijnsweerd blijven vanaf de Waterlinieweg bereikbaar. De Daltonlaan (kantorenpark) blijft te allen tijde bereikbaar vanaf de Archimedeslaan vanuit oostelijke richting (Leuvenlaan). De Pisuisselaan is voor autoverkeer afgesloten om sluipverkeer door de woonwijk te voorkomen.

Omleiding
Gedurende de afsluiting van de Archimedeslaan geldt een omleiding voor autoverkeer. Deze omleiding loopt grofweg via de Waterlinieweg, de Herculeslaan (FC Utrecht stadion) en de Weg tot de Wetenschap. Uiteraard wordt de afsluiting al voorafgaand aan de startdatum aangekondigd door middel van bouwborden, ‘gele’ borden en tekstkarren. Zie ook de plattegrond van de omleidingsroutes en het werkgebied. 

Verkeershinder
Het inschatten van, en daardoor ook het anticiperen op, de verwachte hinder blijkt lastig. Al 1,5 jaar is de (verkeers)situatie door Corona niet normaal en de verwachting is dat ondanks versoepelingen de situatie begin september ook niet standaard zal zijn. Corona heeft ervoor gezorgd dat we een ander reisgedrag zijn gaan vertonen. We zijn veel meer gaan thuiswerken en -studeren en reizen vaker buiten de spits. Cijfers uit het verleden bieden dus wel enige houvast, maar zijn zeker geen garantie voor de hoeveelheid verkeer, en dus van de verwachte hinder, tijdens de werkzaamheden.
Omdat de 1,5 meter van kracht blijft, net als een maximale groepsgrootte - omdat er voorlopig (nog) geen sprake is van grootschalig instructieonderwijs en omdat van het kantoorpersoneel naar eigen zeggen voor ongeveer 40% gaat thuiswerken - is de verwachting dat de aantallen autoverkeer voorlopig onder de pre-coronawaarden zullen blijven liggen. Echter, ook als er minder auto’s zijn, is er een gerede kans dat er op de omleidingsroute vertraging optreedt, met name in de avondspits.

Alternatieven
De hinder kan beperkt worden als er nog minder auto’s de weg op gaan in de spits. De afgelopen periode heeft aangetoond dat dit mogelijk is. Mensen zijn intussen gewend geraakt aan de alternatieven en worden daarin door werkgevers gefaciliteerd. We hopen dat mensen dit gedrag blijven vasthouden. Dringende oproep dus om gebruik te maken van de beschikbare alternatieven: werk/studeer thuis, kom minder vaak naar USP/Rijnsweerd (mijdt de drukke dagen in de spits zoals de maandag, dinsdag en donderdag), werk iets langer door, kom op een ander tijdstip of met een ander vervoermiddel (OV/fiets).

Monitoren en bijsturen
De eerste dagen na aanvang van de werkzaamheden zal de gemeente de verkeersituatie monitoren. Dat doet zij door zelf te gaan kijken en ervaren aan de hand van data uit stoplichten. Op basis van hun waarnemingen wordt bekeken of er aanpassingen mogelijk zijn, zoals het aanpassen van de groentijden van stoplichten in bepaalde richtingen. Bijvoorbeeld op de kruising Sorbonnelaan-Leuvenlaan.

Planning
Eneco en de gemeente Utrecht realiseren zich dat deze werkzaamheden en de afsluiting erg ongelegen komen. Werkzaamheden komen natuurlijk nooit gelegen, echter ditmaal vallen ze niet alleen samen met de start van het academisch jaar (maandag 6 september), maar vallen ze ook samen met het moment dat het USP/Rijnsweerd weer ‘open’ mag en veel van de beperkingen als gevolg van Corona waarschijnlijk worden opgeheven. Opschuiven van de werkzaamheden is helaas niet mogelijk. Dit soort werkzaamheden vergt een lange voorbereidingstijd (budget, personeel, materialen etc.). Toen het werk ingepland werd, was het nog een onzekere tijd en was niet duidelijk of er nog Corona beperkingen zouden zijn of niet. Het tijdsvenster waarbinnen gewerkt kan worden, is bovendien erg krap vanwege andere werkzaamheden in de omgeving die deze zomer plaatsvinden (Sorbonnelaan en trambaan) en vanwege het feit dat het werk voor het ‘stookseizoen’ (medio oktober) afgerond moet zijn.

Heeft u vragen?
Werkzaamheden zijn natuurlijk nooit prettig en leveren altijd enige hinder op, ook nu. Om (ergernis over) de hinder te beperken is het belangrijk dat weggebruikers (en bewoners) tijdig en helder worden geïnformeerd over de afsluiting en over wat dat voor hen betekent. Goede communicatie vooraf is noodzakelijk om het gewenste gedrag te bereiken. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Eneco via 088 – 8 955 500, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur. Of mail ons via . Een overzicht van onze werkzaamheden staat op www.eneco.nl/duurzame-energie/stadswarmte/projecten.
 

Terug