Nieuws

Park Bloeyendael viert 30-jarig jubileum


Op 18 maart 2022 viert het Utrechtse Natuurpark Bloeyendael, gelegen naast kantorenpark Rijnsweerd, haar 30-jarig jubileum. Dit was uitgesteld vanwege de coronapandemie. Opgericht in 1990 is Bloeyendael uitgegroeid tot een waardevol en aantrekkelijk groengebied in de Utrechtse omgeving. Het natuurpark werkt nu aan een invulling van het beheer voor de komende dertig jaar. Geïnvesteerd wordt in maximale duurzaamheid en variatie in het natuurpark. Daarnaast is er aandacht voor bedreigingen en ook kansen als gevolg van ambities voor verdere stadsuitbreiding, bijvoorbeeld bij Rijnsweerd.

De Stichting Bloeyendael werkt aan versterking van het natuurbeheer. Een beheerplan wordt ontwikkeld voor de komende dertig jaar, voor de periode tot 2050. Het park krijgt voor de verschillende delen een natuurplan voor bomen, planten, dieren, insecten en niet te vergeten ook voor het waterbeheer. Daarbij wordt een onderhoudsplan uitgewerkt waar onder andere de vrijwilligers mee aan de slag kunnen. Het voordeel van dit plan is dat het gewone beheer dan beter ingepast in het ‘grote’ lange termijn perspectief kan worden uitgevoerd; we werken beter toe naar ons lange termijn doel met het Park: meer diversiteit, meer duurzaamheid en voorbereid op een mogelijk intensiever gebruik. Het laatste beheerplan dateert van 1990, dus een nieuw uitzicht op de komende jaren was nodig.

In maart wordt traditioneel het seizoen geopend. Dat is het moment dat de natuur zich weer volop manifesteert. Ook begint dan weer het werk voor de vrijwilligers zoals hooien, snoeien en opruimen.

Achtergrondinformatie over Natuurpark Bloeyendael

Toegenomen belangstelling tijdens de pandemie

Het park mag zich verheugen zich in een toegenomen belangstelling. Vooral tijdens de corona crisis zijn er veel meer bezoekers op het park afgekomen. Voor Bloeyendael is het van belang dat die bezoekers niet alleen genieten van de rust, maar ook iets leren over de natuur. Daarvoor is een nieuw educatieprogramma ontwikkeld. In 2022 staat een aantal lezingen gepland over vogels, kruiden, bijen en paddenstoelen (zie bijgaande agenda). Toegang is gratis maar men dient zich wel vooraf aan te melden.

Wandelapp

In het najaar van 2021 is een wandel-app ontwikkeld. Deze geeft een wandelroute van 2,9 km door het park met op diverse locaties uitleg over de natuur die specifiek op die plek is te zien. De app is ontwikkeld in samenwerking met IVN. Via de volgende link kan de route worden gevonden:

www.ivn.nl/routes/id:3335. De app kan via de bekende app stores Google Play en Apple Store gedownload worden.

Vluchtelingen

Bloeyendael is onderdeel van de Utrechtse gemeenschap. Dat komt onder meer tot uitdrukking in contact met het Star Lodge Hotel, waar vluchtelingen worden opgevangen. Een aantal vluchtelingen kan af en toe, samen met de vaste vrijwilligers, meewerken bij het onderhoud van het park.

Sneeuwklokjes

De natuur roert zich al vroeg in het jaar. In februari ligt er een witte deken van sneeuwklokjes over Bloeyendael. Dat is ook dit jaar weer het geval. De sneeuwklokjes werden in 1990 - vlak na de oprichting van de stichting Bloeyendael - geplant. Toen werden ca. 10.000 bollen gepoot van verschillende soorten. Lang niet alle soorten zijn aangeslagen, maar voor de sneeuwklokjes bleek de grond bij uitstek geschikt, zodat er nu hele velden zijn te zien. (zie bijlage met foto’s)

Bedreigingen

Naast deze investeringen bestaan er ook bedreigingen voor het park. De stad Utrecht groeit en er zijn ambitieuze plannen voor stadsuitbreiding achter Rijnsweerd; van kantorenpark naar woon/werkgebied. Bekend is ook de voorgenomen verbreding van de A27, al zijn die plannen voorlopig on hold gezet. Bloeyendael houdt deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en onderneemt actie wanneer de natuur in de verdrukking komt.

Achtergrond Stichting Bloeyendael

Het echte 30-jarig jubileum vond plaats in 2020, maar kon toen niet worden gevierd vanwege de coronacrisis. In 1990 werd de Stichting Bloeyendael opgericht om een halt toe te roepen aan de alsmaar oprukkende bebouwing van natuurgrond. Daardoor kon een uniek stukje natuur bij en voor Utrecht worden behouden.
Sindsdien hebben ervaren biologen actief geïnvesteerd in de diversiteit van de natuur en kent Bloeyendael inmiddels een unieke biotoop. Zo zijn er bijvoorbeeld negen soorten wilgen en zijn er twee slangenbroedhopen aangelegd, waar de ringslang dankbaar gebruik van maakt. Er is zelfs een steenmarter gesignaleerd. De naam van het park is in 2021 dan ook veranderd van Park in Natuurpark Bloeyendael.
Het natuurpark wordt onderhouden door een groot aantal vrijwilligers; de stichting wordt bijna geheel bekostigd door donateurs.

Agenda 2022

In het park worden geregeld informatiebijeenkomsten gehouden. Op Open Zondagen worden themarondleidingen aangeboden. Deze themarondleidingen sluiten zoveel mogelijk aan bij het seizoen en starten om 14.00 uur. Experts vertellen dan over de specifieke flora en fauna in Bloeyendael. Voor dit jaar zijn de volgende dagen gepland.

Open Zondag: bomen in het park

Zondag 10 april

13.00 – 17.00

Open Huis en Heemtuin

Dinsdag 3 mei

12.00 – 14.00

Open Zondag: vogelgeluiden I

Zondag 8 mei

13.00 – 17.00

Open Zondag: bijendag

Zondag 22 mei

13.00 – 17.00

Open Huis en Heemtuin

Dinsdag 7 juni

12.00 – 14.00

Open Zondag: geneeskrachtige kruiden

Zondag 12 juni

13.00 – 17.00

Open Zondag: vogelgeluiden II

Zondag 26 juni

13.00 – 17.00

Open Huis en Heemtuin

Dinsdag 5 juli

12.00 – 14.00

Open Zondag: botanisch tekenen

Zondag 10 juli

13.00 – 17.00

Open Zondag: nog te bepalen

Zondag 7 augustus

13.00 – 17.00

Open Huis en Heemtuin

Dinsdag 6 september

12.00 – 14.00

Open Zondag: paddenstoelen

Zondag 11 september

13.00 – 17.00

Terug