Ondernemersvereniging & VvE

Ondernemersvereniging & VvE

De OndernemersKring Rijnsweerd (OKR) is een vereniging van circa 24 kantoorgebruikers c.q. huurders op kantorenpark Rijnsweerd. Voor de OKR staat het collectieve belang van de huurders (leden) op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en (groen)onderhoud centraal. Belangrijke zaken als goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor bezoekers en personeel, een prettige en representatieve werkomgeving en bovenal veiligheid rondom het kantoor zijn enkel goed te behartigen door een collectief verband, waar eenieder een stukje verantwoordelijkheid voor draagt.

Lidmaatschap

Alle huurders van een kantoorgebouw of -unit op Rijnsweerd worden gevraagd zich aan te sluiten bij de OKR. De jaarlijkse contributie bedraagt € 300,= en hiervan worden o.a. de collectieve gladheidbestrijding in de winter, een stukje Keurmerk Veilig Ondernemen en een deel van het parkmanagement betaald.

Download hier het inschrijfformulier lidmaatschap OKR

VvE

Bij de Vereniging van Eigenaren Kantorenpark Rijnsweerd zijn ca. 16 vastgoedeigenaren aangesloten. Vanuit hun optiek staat bij de VvE het collectieve belang voor het behoud of de realisatie van een zo aantrekkelijk mogelijk kantorenpark. Onder dit collectieve belang zijn begrepen de diverse ontwikkelingen binnen het kantorenpark, zoals herbestemming van leegstand en de functiemogelijkheden, de status en verhuurbaarheid van de kantoorgebouwen, de benchmarking en concurrentiepositie t.o.v. van andere kantorenparken, de verduurzaming van het kantorenpark, het onderhoudsniveau en de optimalisatie van de bereikbaarheid/mobiliteit van het kantorenpark. Het parkmanagement wordt voor een aanzienlijk deel door de VvE betaald.

Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie wordt gebaseerd op de in de Algemene Ledenvergaderingen vastgestelde begrotingen en de individuele m2 VVO op het kantorenpark. Bij vragen over het lidmaatschap van de VvE kunt u contact opnemen met de parkcoördinator Annemarie van de Beek: skr@ondernemerssecretariaat.nl.

Download hier het inschrijfformulier lidmaatschap VvE

Privacy beleid SKR

bijlagen privacy beleid SKR