Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

KVO

Een veilige onderneming en bedrijfsomgeving zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen ondernemen. De gemeente Utrecht maakt gebruik van het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De KVO-methode is een hulpmiddel om veiligheid integraal te benaderen. Door middel van een publiek private samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer wordt er gewerkt aan het veiliger maken van het ondernemen en de bedrijfsomgeving.

Centrale uitgangspunten van het KVO zijn: adequate, simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding, veel aandacht voor preventie, onder het motto: 'voorkomen is beter dan genezen' en integrale aanpak: het KVO brengt gemeente, politie, brandweer, eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten en ondernemers bij elkaar. Het KVO zorgt voor korte lijnen en zet de juiste onderwerpen op de agenda. De kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden. Het KVO zorgt voor continuïteit van de aanpak.

De KVO-(her)certificering vindt elke 3 jaar plaats. Naar aanleiding van de resultaten van de voorafgaande KVO-enquête onder de gevestigde ondernemers worden een plan van aanpak en maatregelenmatrix opgesteld voor de volgende 3 jaar. Aan de KVO-werkgroep van kantorenpark Rijnsweerd, die gemiddeld 4 x per jaar een overleg heeft, nemen lokale ondernemers, de politie, brandweer, het wijkbureau en de gemeente Utrecht deel. Medio 2015 is kantorenpark Rijnsweerd voor de vijfde maal gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Bekijk KVO-certificaat

ONDERHOUDSMELDING DOEN

Als u knelpunten t.a.v. schoon en heel in de openbare ruimte tegenkomt, meldt die dan direct aan de parkcoördinator of aan de gemeente Utrecht: 

  1. De parkcoördinator Annemarie van de Beek kunt u bereiken via:  of per telefoon: 06-54362647.
  2. Online melding doen via de website van de gemeente Utrecht.
  3. Telefonisch bij de gemeente Utrecht via het klantcontactcentrum: 030-2860000 (maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur).
  4. Aan de balie van wijkbureau Oost-Noordoost (F.C. Dondersstraat 1 te Utrecht).
  5. Via uw smartphone met de applicatie Buiten Beter (gratis te downloaden in de applicatie store van uw telefoon). Binnen vier stappen heeft u locatie, probleem en foto gemeld. Voor meer informatie: www.buitenbeter.nl.

BHV Verplicht? Klik hier voor nadere info.

Handige links t.b.v. een schoon, heel en veilig kantorenpark: