Nieuws

Nieuws


13 juni 2019 Is aardwarmte de toekomstige energiebron?

In de provincie Utrecht wordt de komende jaren onderzocht of aardwarmte een goed alternatief is voor gas en elektriciteit. En of het een rendabele en veilige, verantwoorde manier is om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Daarvoor wordt gestart in de onderzoeksfase met twee projecten: LEAN en Goud.

Kantorenpark Rijnsweerd is de grondlegger van het project GOUD. 

Meer informatie vindt u op de website van Warmtebron

De eerste stappen zijn onlangs gezet door het starten van een geologisch onderzoek. Recent heeft het AD een uitgebreid artikel gewijd aan dit onderwerp. Dit artikel kunt u hier lezen. 


13 juni 2019 Ondernemersfonds Utrecht blijft bestaan


Op initiatief van diverse bedrijventerreinen in Utrecht en gemeente Utrecht bestaat sinds 2012 Stichting Ondernemersfonds Utrecht, het OFU. Wat het OFU is en voorbeelden van projecten leest u hier

Na een succesvolle start werd eind 2014 besloten door de gemeenteraad dat het fonds voor 5 jaar voortgezet zou worden. In deze periode is het ondernemersfonds steeds verder uitgegroeid, alle bedrijventerreinen weten het fonds inmiddels prima te vinden, succesvolle (gebiedsoverstijgende) projecten worden gerealiseerd. Nu in 2019 moet opnieuw besloten worden over de toekomst van het fonds vanaf 1-1-2020. 

In mei kwam het positieve nieuws dat het College aan de Raad voorstelt om het Fonds voort te zetten blijkens het bericht op de website van de gemeente. Op 11 juni is een Raadsinformatie over de toekomst van het OFU gehouden, de opkomst was zeer groot. De verwachting is dat het OFU voor onbepaalde tijd voortgezet gaat worden.

Wilt u meer weten, bekijk dit filmpje.  


7 januari 2019 Vervanging verkeerslichten kruising Pythagoraslaan-Boylelaan

Op maandag 14 januari 2019 start de gemeente met het vervangen van de verkeerslichten op de kruising Pythagoraslaan-Boylelaan. De werkzaamheden
Lees meer...

11 december 2018 Contact met de gemeente Utrecht


Vanaf nu kunt u als ondernemer ook via Whatsapp of chat met de gemeente Utrecht contact opnemen.

Lees meer...

11 december 2018 Brandveilig feestvieren. Opslag tegen gevel.


Leuk! U organiseert een (bedrijfs)feest. Staat u ook stil bij de risico’s op brand?

Het buiten opslaan van brandbare materialen brengt risico’s met zich mee.  Brandstichting is één van de meest voorkomende oorzaken van brand.

Lees meer...