Nieuws

Verslag Buurtavond Rijnsweerd


 

Het ambitiedocument is inmiddels goedgekeurd door de Raad, u kunt het hier lezen. 

De avond werd druk bezocht, een 90 personen zijn gekomen. De samenstelling was erg divers, bewoners uit Rijnsweerd maar ook uit andere wijken, (wijk)raadseleden, ondernemers, studenten, bestuursleden SKR, stichting Park Bloeyendael. 

De avond opende met wethouder Klaas Verschuure die vertelde waarom hij de plannen graag wil stimuleren. Daarna werd er een presentatie gegeven over alle plannen. De samenvatting van de presentatie kunt u hier bekijken. 

Het uitgangspunt is om dit verouderde en monofunctionele kantoorgebied om te vormen tot een werk- en woongebied van de toekomst. Er zijn vier ontwikkelprincipes in het ambitiedocument: ontmoeten, verbinden, netwerk en mix van wonen, werken en voorzieningen. Deze thema's worden toegelicht en aan het eind van de bijeenkomst kunnen de aanwezigen aangeven over welke thema's ze graag willen meepraten. 

Een van de eerste projecten die gaat starten is de herontwikkeling van Archimedeslaan 16, op dit moment wordt gewerkt aan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. 

In het tweede deel van de avond zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan aan ronde tafels. Het doel was om zoveel mogelijk zorgen, wensen, opmerkingen en verbeterpunten te verzamelen op het gepresenteerde plan voor Archimedeslaan 16. 

Wilt u geinformeerd worden over de verdere uitwerking van het Ambitiedocument Rijnsweerd dan kunt u een mail sturen naar .

Terug