Nieuws

Nieuw U-OV vervoerplan vastgesteld


Op 19 september is het U-OV vervoerplan dat 10 december 2017 ingaat formeel door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht vastgesteld. Het vervoerplan is voor een reactie voorgelegd aan gemeenten, reizigersorganisaties en de reizigers zelf. Meer dan 375 deelnemers hebben hun mening gegeven over het plan en op internet een enquête ingevuld. Samen met de provincie zijn enkele voorstellen vanwege kritische reacties op een aantal punten aangepast. Zo is er positief gereageerd op de frequentieverhoging van lijn 29 naar 4x per uur en het verleggen van de route via Rijnsweerd. Verder wordt lijn 31 tussen Lunetten en Rijnsweerd niet opgeheven. Wel verlaagt U-OV de frequente vanaf 10 december 2017.

De belangrijkste wijzigingen in het vervoerplan t.b.v. Rijnsweerd zijn:

Lijn 29 rijdt vaker én verder
Om het groeiend aantal reizigers tussen De Meern en De Uithof te bedienen, wordt de frequente van lijn 29 vanaf december 2017 verhoogd van 2x naar 4x per uur. Met deze aanpassing ontstaat een nieuwe verbinding van station Vaartsche Rijn met Rijnsweerd.

Stationsgebied Utrecht C.S. en de Uithoflijn
Omdat duidelijk is geworden dat de Uithoflijn vanaf juli 2018 niet volledig kan gaan rijden, heeft provincie Utrecht besloten om buslijnen 12 en 208 volgend jaar volledig in stand te houden. Hierdoor blijft de goede bereikbaarheid van en naar De Uithof gewaarborgd. Mede door het uitstellen van de Uithoflijn zijn de plannen om lijn 6 door te trekken naar het Diakonessenhuis aangehouden. Datzelfde geldt voor het voorstel om de route en het aantal ritten op lijn 18 van en naar Leidsche Rijn aan te passen. Ook is duidelijk geworden dat het nieuwe tram/busstation aan de centrumzijde van Utrecht C.S. niet voor december 2018 gereed zal zijn. De haltes voor de lijnen 2, 3 en 28 op Jaarbeursplein en de huidige route van lijn 2 blijven daarom voorlopig ongewijzigd. Komende periode wordt onderzocht of een gedeeltelijke tramexploitatie tussen Vaartsche Rijn en P+R De Uithof wel mogelijk is in 2018.

Overige wijzigingen

  • Buslijn 31 blijft rijden maar met een lagere frequentie van 2x per uur. Deze frequentieverlaging heeft te maken met de gewijzigde treintijden van NS en de nieuwe reismogelijkheid tussen Vaartsche Rijn en Rijnsweerd met lijn 29.
  • In Nieuwegein komen vanaf juli 2018 nieuwe bushaltes voor de lijnen 283 en 287 van en naar De Uithof.

Behalve wijzigingen in het lijnennet en de frequente past U-OV in de nieuwe dienstregeling ook op een aantal punten rijtijden en vertrek-/aankomsttijden aan om de dienstregeling betrouwbaarder te maken en goed aan te sluiten op de nieuwe NS-dienstregeling. Voor een overzicht van alle wijzigingen per 10 december van de diverse buslijnen, zie https://u-ov.info/index.php?cID=470

 

Terug