Nieuws

Stand van zaken plannen Kantorenpark Rijnsweerd


We raken er met elkaar steeds meer van overtuigd dat er heel veel kansen en mogelijkheden zijn om Rijnsweerd te transformeren van een eenzijdig kantorenpark naar een levendig, stedelijk gebied met een mix van werken, wonen, voorzieningen en verblijven. Een gebied dat beter dan nu aansluit met de stad en met haar mooie groene omgeving (park Bloeyendael, de forten en de Oostbroekselaan).

De afgelopen maanden hebben gemeente Utrecht, stichting Kantorenpark Rijnsweerd, eigenaren en huurders van het kantorenpark gesproken over de toekomst van het kantorengebied Rijnsweerd. Omdat er in dit gebied veel verschillende gebouweigenaren zijn, is het belangrijk goed van elkaar te weten wat de wensen en de grenzen zijn.

Ook met andere betrokkenen zijn gesprekken gevoerd, zoals Stichting Park Bloeyendael, ATV Stadion, Stichting Utrecht Science Park en de Universiteit Utrecht. Tijdens de informatiebijeenkomst van 29 maart jl. voor bewoners en omwonenden zijn ook veel beelden, ideeën en mogelijkheden voor dit gebied opgehaald.

De ideeën worden deze zomer gevat in een ambitiedocument dat wij dit najaar graag bespreken tijdens een informatiebijeenkomst, die georganiseerd wordt voor bewoners, bedrijven en belangstellenden.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u mailen naar

 

 

 

Terug