Nieuws

Persbericht Rijnsweerd: schakel tussen binnenstad en Science Park


Gemeente, eigenaren en huurders van Kantorenpark Rijnsweerd willen het park grondig vernieuwen. Het kantorenpark aan de groene oostkant van Utrecht wordt geleidelijk getransformeerd tot een gemengd werk- en woongebied. De binnenstad en het Science Park worden door het nieuwe Rijnsweerd beter met elkaar verbonden. Ook komt meer ruimte voor wonen, werken en ontspannen.

Rijnsweerd was lange tijd het typische voorbeeld van een modern kantorenpark, maar raakt verouderd. Door andere manieren van ondernemen, flexibeler werktijden en nieuwe reismogelijkheden is steeds minder vraag naar grote, monofunctionele kantoorpanden met ongebruikte tuinen en veel parkeerplaatsen. Eigenaren en huurders, verenigd in de Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR), laten in een ambitiedocument samen met de gemeente zien welke kansen zij zien in het gebied.

Economisch netwerk
Het Rijnsweerd van de toekomst maakt gebruik van de kennis en netwerken op het Science Park (de Uithof) en geeft ruimte aan de bedrijven die willen doorgroeien. Zo ontstaat een krachtig economisch netwerk van bedrijven en instituten; van start-ups en scale ups tot grotere bedrijven. Dat vraagt ook om ingrepen in bereikbaarheid, openbare ruimte en het toevoegen van andere functies, zoals bijvoorbeeld woningen en voorzieningen.

Op 30 januari ondertekenen gemeente, SKR en partners uit het gebied dit toekomstbeeld voor Rijnsweerd.  Daarna volgt een gesprek met de stad over de ambities. De uitkomst daarvan wordt verwerkt in een definitief ambitiedocument. Zie ook www.utrecht.nl/kantorenparkrijnsweerd.

 

Terug